Home

Angeln      Aktivitäten    Cottages    Teambildung

Erfahrungen in Natur und Wildnis

Växa i Vinnalt

Vi erbjuder skoltrötta elever ett alternativ till vanliga skoldagar.

Istället får de komma ut till en avstressande och vacker skogsmiljö där fokus ligger på kreativt skapande, social samvaro, bra bemötande samt främjande av goda hälsovanor. 


Mål och syfte med verksamheten
Målet med verksamheten är att öka självkänslan, bryta negativa vanor, öka lusten och glädjen hos eleverna samt öka deras insikt
om sina styrkor och intressen.

Syftet i förlängningen är att eleverna ska återvända till vanlig
skolaktivitet i högre grad än tidigare.

Michael Persson
30-årig erfarenhet av ledarskap inom Försvarsmakten.
10-årig erfarenhet av team- och gruppaktiviteter av företag och skolklasser i Vinnalt.
Driver företaget Vinnalt event.

0702 15 14 79

michael@vinnalt.se

Caroline Svensson
Utbildad lärare i engelska, psykologi och specialpedagogik.
Har arbetat som specialpedagog från år 2008 till år 2017 i Hylte-och Halmstad kommun.
Har sedan vidareutbildat sig till Avspännings-och Stresspedagog med Kbt-inriktning på Sverigehälsan i Malmö. Driver nu företaget Hållbar hälsa Stresshantering.

0703 18 60 51
caroline@hallbarhalsahalmstad.se

Infoblad:

KASAM
Vi arbetar utifrån Antonovskys modell KASAM, vilket innebär att vi utgår från
upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet.

Verksamhetens innehåll
Vi främjar elevernas språkutveckling, tränar känslohantering samt erbjuder viktig livskunskap. 

Detta genom meningsfulla aktiviteter med bl.a. djur, matlagning, kunskap om friluftsliv,
bygg- och hantverkande, samarbetsövningar, interaktivt lärande,
fiske samt övernattning i naturen. 

Att väcka lusten och stärka självkänslan hos skoltrötta barn