Skogsbad

I skogen minskar stressen, vi mår bättre och blir friskare, men ändå verkar vi ha glömt hur man gör för att ”bara vara” i skogen. Under ett skogsbad upptäcker vi dofter, ljud och känslor som vår tids leverne stängt av för oss.
Registreringen har stängt
Skogsbad

Tid och plats

Tid ej fastställd
Vinnalt Event, Vinnalt 477, 313 97 Simlångsdalen, Sverige

Om evenemanget

I skogen minskar stressen, vi mår bättre och blir friskare, men ändå verkar vi ha glömt hur man gör för att ”bara vara” i skogen. Natur- och skogsterapiguidning baseras på en japansk metod som heter Shinrin Yoku.

Det betyder ungefär skogsbad och har funnits sedan 80-talet. Shinrin Yoku växte fram som en reaktion på vårt allt mer stressade samhälle och den försämrade hälsa som människor kan få av att leva i ett högt tempo i en miljö

med för många intryck.

Att det är helande att ta ett skogsbad, det vill säga låta sig översköljas av skog och natur, är faktiskt inte bara en känsla utan vetenskapligt bevisat. När du är i naturen aktiveras det parasympatiska nervsystemet som hjälper kroppen att återhämta sig.

Skogens fraktaler – det upprepande mönster som växternas blad och grenverk helt naturligt har en lugnande effekt. Dessutom avger träd en sorts infektionsskyddande molekyler som kallas phytoncider.

Effekterna av skogsbad är: (bevisad forskning av Yoshifumi Miyazaki)

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som har till uppgift att bekämpa infektioner och tumörer.
  • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.
  • Sänkning av blodtrycket efter endast 15 min.
  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.
  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.
  • Stresshormonet kortisol sjunker.
  • Positiva effekter på vår mentala hälsa.
  • Motverkar vårt ”naturunderskott”.
  • Öppnar upp våra sinnen.
  • Sjukdomsförebyggande och återhämtning.

Dela detta evenemang