Stresshantering


Nu utökar vi vårt koncept med förebyggande hälsoarbete!

Har ni som många andra problem med stressrelaterad ohälsa, kan detta vara något för er!

Detta ger er ökad medvetenhet, reflektioner och praktiska tips.
Välj halv- eller heldag för er kompetensutveckling.

Förebyggande hälsoarbete
i härlig miljö!


Vill ni göra mer för att främja en god hälsa och 
skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare, 
men vet inte riktigt hur ni kan nå dit? 

Då är du och dina medarbetare välkomna ut till oss i Vinnalt. Det blir en utvecklande och avkopplande kompetensutvecklingsdag i fantastisk miljö
med fokus på hur ni kan hantera och förebygga stress.

Under några sköna timmar med en blandning av teori och praktik och i en härlig samverkan med dina kollegor får ni lära er mer om varför så många i övrigt friska
mår dåligt av stress. 

Ni får också tips och råd på vad ni kan göra för att minska både den arbetsrelaterade stressen och den personliga stressen. 

Vid fint väder är vi ute i den vackra naturen, vid sämre väder sitter vi i grillkåtan, i ladan eller i värmestugan. Förebyggande stresshantering är en
lönsam investering för företaget!

Kort statistik

En medarbetare som lider av långvarig stress, presterar i snitt 38% sämre än en medarbetare som inte gör det. Det innebär ca 15 timmar förlorad tid i veckan
enligt Arbetsmiljöverket.


Sedan 2010 har antalet sjukskrivna med utmattningssymtom sexdubblats och
de som bränns ut är yngre. 


De som drabbas är borta längre och var fjärde
drabbad blir sjuk igen enligt Marie Åsberg, senior professor i psykiatri vid institutionen
för kliniska vetenskaper. 

 

Vinster med förebyggande stresshantering

Bättre arbetsklimat och därmed en
ökad känsla av trivsel på arbetsplatsen

Lägre sjukfrånvaro och färre långtidssjukskrivningar

Ökad arbetsprestation för både
individen och laget

Minskad personalomsättning

Vi som arbetar i Vinnalt är;

Caroline Svensson - diplomerad Stresspedagog med KBT inriktning
Michael Persson - konsult inom ledarskap
Joachim Persson - naturguide inom ledarskap

Våra kompentenser:

Michael Persson
30-årig erfarenhet av ledarskap inom Försvarsmakten.
10-årig erfarenhet av team- och gruppaktiviteter av företag och skolklasser i Vinnalt.
Driver företaget Vinnalt event.

0702 15 14 79

michael@vinnalt.se

Caroline Svensson
Utbildad lärare i engelska, psykologi och specialpedagogik.
Har arbetat som specialpedagog från år 2008 till år 2017 i Hylte-och Halmstad kommun.
Har sedan vidareutbildat sig till Avspännings-och Stresspedagog med Kbt-inriktning på Sverigehälsan i Malmö. Driver nu företaget Hållbar hälsa Stresshantering.

0703 18 60 51

caroline@hallbarhalsahalmstad.se

Joachim Persson
12-årig erfarenhet som teamledare
10-årig erfarenhet av team-och gruppaktiviteter av företag och skolklasser i Vinnalt.

Driver företaget Vinnalt event.


0709 47 16 86
vinnalt@telia.com

Informationsblad: