Sjöbokningar - Dagar då det är stängt eller delvis upptaget

Juli månad

31 juli. Stängt

Augusti månad

7 aug. Stäng på em

10 aug. Bokat hela dagen

1 aug. Stängt

13 aug. Bokat hela dagen

17 aug. Bokat hela dagen

19 aug. Bokat hela dagen

20 aug. Bokat hela dagen

12 aug. Bokat hela dagen

18 aug. Bokat hela dagen