Skogen

I skogen minskar stressen, vi mår bättre och blir friskare, men ändå verkar vi ha glömt hur man gör för att ”bara vara” i skogen.
Natur- och skogsterapiguidning baseras på en japansk metod som heter Shinrin Yoku. Det betyder ungefär skogsbad och har funnits sedan 80-talet. 

Shinrin Yoku växte fram som en reaktion på vårt allt mer stressade samhälle och den försämrade hälsa som människor kan få av att leva i ett högt tempo i en miljö med för många intryck.

Foggy Forest

Skogsbad

Att det är helande att ta ett skogsbad, det vill säga låta sig översköljas av skog och natur, är faktiskt inte bara en känsla utan vetenskapligt bevisat. När du är i naturen aktiveras det parasympatiska nervsystemet som hjälper kroppen att återhämta sig. 

 

Skogens fraktaler – det upprepande mönster som växternas blad och grenverk helt naturligt har en lugnande effekt. Dessutom avger träd en sorts infektionsskyddande molekyler som kallas phytoncider.

”Som att låta våra kroppar och hjärna stämmas av naturens egen stämgaffel”. 

 

Skogsbadsvandringen skiljer sig på flera sätt från den vanliga naturvandringen i skog och mark. Vi saktar ner vårt tempo betydligt och får guidade förslag till en närvaro med upplevelser som öppnar våra sinnen på ett nytt vis. 
Gradvis gör vi oss mer tillgängliga för naturens läkande inverkan, en upplevelse och process som sker på flera plan.  

Detta är vägen till skogsbad, att bjuda in naturen som medicin och vägen till läkande eller som förebyggande för din fortsatta hälsa.

Effekterna av skogsbad är: (bevisad forskning av Yoshifumi Miyazaki)

  • Förbättring av nedsatt immunförsvar genom en ökning av antalet naturliga mördarceller (NK) som har till uppgift att bekämpa infektioner och tumörer.

  • Ökad avkoppling till följd av minskad aktivitet i det sympatiska nervsystemet.

  • Sänkning av blodtrycket efter endast 15 min.

  • Bibehållen effekt med sänkt blodtryck i 5 dagar efter fyra timmar skogsbad.

  • Minskade stresskänslor och en ökad känsla av allmänt välbefinnande.

  • Stresshormonet kortisol sjunker.

  • Positiva effekter på vår mentala hälsa.

  • Motverkar vårt ”naturunderskott”.

  • Öppnar upp våra sinnen.

  • Sjukdomsförebyggande och återhämtning.